Контроль якості аудиторських послуг

В Аудиторській фірмі "ЗЄВС" впроваджено Систему управління котролю якості послуг

Illustration


 • Що означає, що АФ "ЗЄВС" має контроль якості?

  Відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється шляхом проведення перевірки якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності щодо дотримання ними міжнародних стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг, дотримання вимог Закону.
  З 2014 року, відповідно до змін, прийнятих Аудиторською Палатою України, проводити обов'язковий аудит мають право тільки аудиторські фірми, що пройшли контроль якості Аудиторської Палати України, включені до Реєстру аудиторських фірм АПУ, які мають право проводити обов'язковий аудит.
  Аудиторська фірма "ЗЕВС" має всі необхідні дозволи для проведення обов'язкового аудиту:1) Аудиторська фірма "ЗЕВС" успішно пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг Рішення АПУ № 354/3 від 25.01.2018 року. Підтвердивши тим самим свої професійні навички та знання.
  2) Фірма включена до "Переліку аудиторських фірм, що відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту".
  Тобто АФ "ЗЄВС" має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, президентів ДІЯСіті та інших

 • Хто з працівників має сертифікат аудитора?

  Співробітники Аудиторської Фірми "ЗЕВС" мають такі сертифікати аудиторів:

  - Клєцова А.М., сертифікат аудитора А 005408 від 26.06.2003 р. продовжено до 26.06.2023 року
  - Клєцова Н.В., кандидат економічних наук, сертифікат аудитора № 007603 від 22.02.2018 р. та продовжено до 22.02.2023 року
  - Шурба Я.В., сертифікат аудитора А 007607 від 22.02.2018 р. та продовжено до 22.02.2023 року.